โสภณ (บริการวิชาการ)

รายละเอียด: ไลฟ์สดบรรยาย
ยืนยันสถานะ: ยืนยัน
อนุมัติสถานะ: ถูกอนุมัติ
ห้อง: Studio Room ( B Building ) - Studio1
เวลาเริ่มต้น: 13:00:00 - จันทร์ 05 กันยายน 2022
ช่วงเวลา: 3.5 ชั่วโมง
เวลาสิ้นสุด: 16:30:00 - จันทร์ 05 กันยายน 2022
ชนิด: ภายใน
สร้างโดย: Sophon.k
อัพเดทล่าสุด: 13:28:32 - จันทร์ 08 สิงหาคม 2022
กล้องและชุดชาร์จ (option):
ขาตั้งกล้อง (option):
สาย Micro HDMI to HDMI (option):
สาย HDMI 1 เมตร (option):
CAM LINK 4K (option):
ไมค์ไร้สาย (option):
ไมค์หนีบปก (option):
ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ USB (option):
ไฟเสริม LED RGB TUBE (option):
แผงควบคุม STREAM DECK (option):
Notebook (option):
ปากกา Wacom (option):
Pointer Spotlight presentation (option):
ทำซ้ำประเภท : ทุกสัปดาห์
จำนวนสัปดาห์: 1 สัปดาห์
ทำซ้ำวัน: จันทร์
ทำซ้ำวันสิ้นสุด: จันทร์ 31 ตุลาคม 2022
แก้ไขข้อมูล - ชุดแก้ไข
ลบ - ลบชุด
คัดลอก - ชุดคัดลอก
กรอกข้อมูลส่งออก - ชุดการส่งออก